Costul global privind pierderea în greutate, Procedee de calculație a costurilor pe unitatea de produs / CECCAR Business Magazine


CECCAR REZUMAT În articolul de față ne propunem să prezentăm pașii care trebuie parcurși în cazul aplicării procedeului indicilor de echivalență calculația prin coeficienți de echivalențăprecum și pentru separarea cheltuielilor în cazul existenței producției cuplate. Termeni-cheie: unitate de produs, procedeul diviziunii simple, procedeul indicilor de echivalență, producție cuplată Clasificare JEL: M41 Determinarea costurilor implică utilizarea, de cele mai multe ori, a unor algoritmi matematici ce generează obținerea unor informații punctuale în momentul în care se cunosc datele de ansamblu.

Procedee de calculație a costurilor pe unitatea de produs / CECCAR Business Magazine

Această categorie de procedee are drept obiectiv stabilirea costurilor pe produs în momentul în care se cunoaște costul global privind pierderea în greutate cheltuielilor angajate.

Aceste procedee sunt aplicate, ținând seama de particularitățile tehnologice, în cadrul metodelor de calcul al costurilor. În funcție de caracteristicile tehnice ale procesului costul global privind pierderea în greutate producție este indicată aplicarea unui anumit procedeu. Potrivit Ebbeken et al. Procedeul diviziunii simple calculația prin diviziune simplă Acest procedeu își găsește aplicabilitate în domeniile în care se obține un singur tip de produs spre exemplu, centrale electrice, în ramura vegetală din domeniul agriculturii sau în oricare alt domeniu în care toate cheltuielile sunt efectuate pentru obținerea unui singur tip de producție.

Toate cheltuielile existente au un caracter direct, costul unitar fiind determinat pe baza unui raport între totalul cheltuielilor și cantitatea obținută. Algoritmul de calcul utilizat este următorul: unde: cu — costul unitar al produsului ca purtător de costuri; Ct — costul total al perioadei de gestiune; Q — cantitatea de producție fabricată.

Bara principală

Acest procedeu poate fi aplicat în două variante: într-o singură treaptă, respectiv în mai multe trepte. Exemplu Se cunosc următoarele informații despre activitatea unei întreprinderi: Producție: cost de producție — Ne propunem să determinăm costul de producție unitar, costul de desfacere unitar și costul complet unitar.

Procedeul indicilor de echivalență calculația prin coeficienți de echivalență Acest procedeu poate fi utilizat în cazul în care din procesul de producție rezultă mai multe produse ce au comună o anumită caracteristică.

  1. Răspunsurile experților pentru întrebările cititorilor Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății OMSun sondaj din a constatat că peste 1,9 miliarde de persoane cu vârsta peste 18 ani erau supraponderali, dintre care peste de milioane de persoane erau obeze 1.
  2. ‎Window - Postul intermitent în App Store
  3. Bautura de Slabit Diet lite – pret, forum, pareri, farmacii

Spre exemplu, în agricultură poate fi folosit pentru culturile intercalate: porumb cu fasole, porumb cu dovlecei, pepeni cu fasole etc. În această situație, cheltuielile de producție se colectează în mod obișnuit pe grupul respectiv de culturi care constituie obiectul de calculație.

băuturi ușoare pentru a pierde în greutate

Coeficienții indicii de echivalență reprezintă raporturi cantitative stabilite între produse în baza unor parametri de referință comuni cum sunt: cantitatea de energie folosită, cantitatea de materie primă utilizată, valoarea manoperei necesare, prețul de vânzare, valoarea realizabilă netă a produselor, unitățile nutritive etc. Metodologia determinării costului unitar implică parcurgerea următoarelor etape: 1. Alegerea unui produs drept bază de comparație Pentru determinarea indicilor de echivalență poate fi ales oricare dintre produsele pentru care se dorește calculul costului de producție.

Calculul indicilor coeficienților de echivalență ki Pentru determinarea indicilor de echivalență există mai multe variante de calcul: agregarea realizată ca costul global privind pierderea în greutate direct; agregarea realizată ca raport invers; utilizarea unor coeficienți complecși, care se determină ca urmare a folosirii unei combinații de parametri; utilizarea unor coeficienți agregați.

cum să declanșați procesul de ardere a grăsimilor

Echivalarea calculatorie a producției obținute prin transformarea acesteia în unități de producție convențională Qe Această etapă presupune utilizarea unui raționament simplu potrivit căruia, în funcție de un anumit parametru comun ce are valori diferite pentru produsele obținute, considerăm că se obține costul global privind pierderea în greutate singur tip de produs.

Calculul costului unitar efectiv pentru o unitate echivalentă unde: Cue — el a spus că ar trebui să pierd în greutate unitar efectiv pentru o unitate echivalentă; Ch — cheltuielile de producție totale.

Calculul costului unitar efectiv pentru unitatea fizică de producție obținută unde: Cef — costul efectiv. Exemplul 1 O întreprindere consumă Parametrul utilizat pentru calculul indicilor de echivalență este prețul de vânzare, diferențiat astfel: A — 12 u.

Baza de referință este produsul B. Ne propunem să determinăm costul unitar pentru fiecare produs folosind procedeul indicilor de echivalență calculați ca raport direct.

Declarația săptămânii

Parametrul utilizat pentru calculul indicilor de echivalență este greutatea produselor, care în cazul produsului A este de 0,2 kg, în cel al produsului B — de 0,1 kg, iar în cel al produsului C — de 0,05 kg. Baza de comparație este produsul C. Ne propunem să determinăm costul unitar cu manopera pentru fiecare produs folosind indicii de echivalență simpli calculați ca raport invers. Cantitățile de produse obținute sunt: produsul A — Parametrii utilizați pentru calculul indicilor de echivalență sunt dimensiunea produsului și greutatea sa și au următoarele valori: produsul A: P1 — 7.

Baza de repartizare este produsul B. Ne propunem să determinăm costul unitar pentru fiecare produs utilizând procedeul indicilor de echivalență complecși.

Ne propunem să determinăm costul unitar al celor trei produse ținând seama de structura articolelor de calculație. În cazul indicilor de echivalență agregați se determină inițial ponderea costurilor fiecărui articol de calculație în totalul costurilor.

Ulterior se aplică etapele prezentate anterior.

Capturi de ecran

Procedee de costul global privind pierderea în greutate a costurilor în cazul producției cuplate În situația în care din procesul de producție se obțin unul sau mai multe produse, în funcție de particularitățile acestora raportul valoric existent între produsele obținute sau existența unei relații de echivalență poate fi aplicat unul dintre procedeele următoare: procedeul valorii rămase al deducerii valorii produsului secundar sau procedeul costul global privind pierderea în greutate procedeul repartizării.

Procedeul valorii rămase al deducerii valorii produsului secundar sau procedeul restului Această metodă este utilizată în toate cazurile în care în cadrul unui proces de producție se obțin două categorii de produse, indiferent de destinația lor economică.

Caracteristica principală este dată de faptul că între produsul principal și produsele secundare există o puternică discrepanță valorică.

Potrivit Băviță et al. În această situație, celelalte produse sunt fără calculație paie, coceni, viței, gunoi etc.

Ca algoritm de calcul, procedeul presupune stabilirea inițială a unei valori pentru producția secundară, în funcție de cantitatea obținută și de modul de valorificare a acesteia valoarea realizabilă netă.

prat pierdere în greutate kamloops