REGULAMENT CAPIDAVA ROCK FEST

Accesul în zona de festival este permis numai în baza unui bilet sau abonament (valid pentru o singură persoană).

 

Prin participarea la acest eveniment, deţinătorul de bilet sau abonament acceptă regulamentul festivalului și este de acord cu dreptul organizatorilor de a controla respectarea acestuia.

 

Persoanele vor primi brățări la punctul de acces. Acestea nu trebuie îndepărtate sau înstrăinate.

 

Pierderea sau distrugerea brăţărilor de acces nu este rambursată, iar persoana în cauză va fi evacuată din zona de festival.

 

Biletele și abonamentele conţin elemente de siguranţă şi vor fi controlate la intrarea în perimetrul festivalului.

 

Falsificarea biletelor, abonamentelor și brățărilor constituie infracțiune.

 

La adresa persoanelor care vor comite infracţiunea de falsificare a brățărilor, uz de fals, înșelăciune, sau alte fapte ori alte cauze în acest scop, organizatorii vor depune plângere penală.

 

Copiii care nu au împlinit vârsta de 7 ani, au acces în zona de festival doar însoțiți de un părinte sau tutore legal.

Copiii care nu au împlinit vârsta de 14 ani au acces în perimetrul festivalului doar însoţiţi de un adult.

RECOMANDĂM FOLOSIREA ANTIFOANEOR LA COPIII CU VÂRSTA DE PÂNĂ LA 14 ANI!

 

Persoanele cu dizabilităţi beneficiază de acces liber.

 

 

ESTE INTERZIS:

– Accesul cu arme sau orice alte obiecte ce pot fi considerate periculoase, sau arme albe;

– Accesul cu recipiente din sticlă, materiale inflamabile, pixuri cu laser;

– Consumul de substanţe interzise sau comercializarea acestora, conform legii în vigoare;

– Accesul cu alcool, alte băuturi și alimente din exteriorul zonei de festival.

 

 

VIDEO/FOTO

Este interzis accesul în perimetrul festivalului fără autorizația organizatorului pentru camere video profesionale şi semi-profesionale, dar și cu camere foto profesionale ce deţin obiectiv detașabil.

 

Pe durata evenimentului, se vor realiza înregistrări audio și video. Persoanele care apar în filmările realizate nu pot avea nici o pretenție față de organizatori sau producători.

 

Pe toată durata evenimentului, înregistrările audio și video pot fi realizate numai cu acordul expres al organizatorilor. Fotografierea este permisă (excepţie făcând acele concerte ale căror reprezentanți artistici nu își dau acordul).

 

Filmarea şi fotografierea concertelor cu scopul difuzării în presa scrisă, audio, online sau TV, se va desfășura sub reguli stricte, care vor fi comunicate jurnaliştilor acreditați.

 

Jurnaliștii își pot procura legitimațiile de acces la festival pe baza legitimației de presă emisă de instituția la care lucrează.

 

Încălcarea acestor reguli poate expune instițutiile mass-media la procese din partea organizatorilor sau managementului artiștilor, ale căror condiții au fost încălcate.

 

 

 

COMPORTAMENTUL ÎN ZONA DE FESTIVAL

 

Recomandăm să evitați conflictele și să vă respectați reciproc, CAPIDAVA ROCK FEST fiind un eveniment special creat pentru o ambianță cât mai plăcută.

 

Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile participanților, ori pentru eventualele pagube personale produse.

 

Persoanele care încalcă acest regulament, inițiază sau participă la evenimente care tulbură ordinea, vor fi imediat escortate în afara perimetrului festivalului, accesul lor fiind interzis la festival, iar organizatorul va anunţa instituţiile abilitate ale statului.

 

 

 

INFORMAȚII DIVERSE

 

Pentru copii, se recomandă utilizarea căștilor pentru protecție fonică. În cazul în care copiii nu sunt echipați corespunzător, răspunderea pentru expunerea acestora la nivelul fonic ridicat din zona de festival revine integral părinților sau însoţitorilor acestora.

 

Spectacolele includ puternice efecte de lumină, care ar putea dăuna copiilor sau persoanelor epileptice.

 

Evenimentul va avea loc indiferent de condiţiile meteorologice, în limite acceptabile pentru public și artişti.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica programul dacă va fi necesar acest lucru și având motive întemeiate.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua controale în zona de festival pentru a se putea asigura respectarea prezentului regulament.

 

ATENȚIE! SCĂLDATUL ÎN DUNĂRE POATE FI PERICULOS! NU RECOMANDĂM PARTICIPANȚILOR LA CAPIDAVA ROCK FEST SĂ INTRE ÎN APA DUNĂRII. ORGANIZATORII NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU EVENTUALELE INCIDENTE GENERATE  DE ACEST ASPECT!

VEZI ȘI Pregătirile pentru CAPIDAVA ROCK FEST au intrat în linie dreaptă 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up